Obecné oznámení o zpracování osobních údajů

1. Jaké údaje potřebujeme

Naše zásady zpracování osobních údajů upravují používání a ukládání osobních údajů. S těmito zásadami zpracování osobních údajů se můžete seznámit na adrese našich prodejen.

Nábytek Říha je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete. Shromažďujeme následující kategorie Vašich osobních údajů:

  • Adresní a identifikační osobní údaje – jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, email, doručovací adresu
  • Popisné osobní údaje, vztahující se k řešené agendě, smluvnímu vztahu
  • Jiné údaje – např. fotografie vážící se k předmětu zakázek

2. Proč údaje potřebujeme

Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom vám poskytli následující služby:

  • Objednávky a výrobu konkrétního, Vámi objednaného zboží, dopravu zboží na Vámi určenou adresu. V  případě Vaší objednávky zajistíme konečnou  montáž
  • Zasílání speciálních nabídek prostřednictvím emailu

3. Jak s údaji pracujeme

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze naší firmou na území České republiky.

Žádné třetí strany nemají přístup k Vašim osobním údajům, pokud to výslovně nevyžaduje zákon.

4. Jak dlouho údaje držíme

Vaše osobní údaje nejsou uchovávány déle, než je nezbytné pro naplnění účelů procesů zpracování. Doba uložení může u některých záznamů dosáhnout až [13] let, dle zákona o skartaci. Bližší údaje Vám poskytne  jednatel firmy, účetní.

Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje nevratně skartovány. Jakékoli osobní údaje, které máme k dispozici pro zajištění marketingových anebo informačních služeb, budou uchovávány až do okamžiku, kdy nám oznámíte, že tyto informace / služby již nechcete dostávat.

5.   Jaká jsou Vaše práva

Pokud se domníváte, že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o jejich náhled, opravu nebo smazání. Za tímto účelem nás kontaktujete na adrese [adresa spol.] nebo e-mailem [e-mail].

V případě, že si přejete vznést námitky k tomu, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, obraťte se na jednatele firmy na adresu riha@nabytekriha.cz nebo písemně na adresu Miloslav Říha, Sokolovská 175, 190 00  Praha 9. Vaší námitkou se následně budeme zabývat a budeme s Vámi spolupracovat pro její vyřešení.

Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, máte právo podat stížnost u  Úřadu na ochranu osobních údajů.